banner129

2016 Yılında İstanbul’da ..

Gün geçmiyor ki yeni bir yangın haberi almayalım. Her gün irili ufaklı birçok yangın haberi alıyoruz. Karşılaştığımız yangın felaketleri sonrasında ciddi boyutlarda can ve mal kayıpları ile karşı karşıya kalıyoruz. 2016 yılında sadece İstanbul’da 28.586 yangın vakası yaşandı. İstanbul İtfaiyesi verilerine göre bu yangınların 5910’u konut, 153’ü fabrika yangını. Geçen yıl İstanbul’da meydana gelen tüm yangınların % 40’ı ne yazık ki sigara nedeni ile meydana geldi. Sigaradan sonra en büyük oran % 21,5’le elektrik kontağında. Görüleceği gibi özellikle ticari ve sinai rizikolar da sigara içme yasağına uyulsa, yangınların % 40’ı önlenebilecek durumda.

Yangın ve yangınla mücadele tarih boyunca ülkelerin gündeminde yer alan bir konu oldu. Ülke tarihimizde de yangınla mücadele önemli bir yer tutuyor. Geçmişte Osmanlı Devleti özellikle İstanbul’da yangın felaketleri ile sık karşılaşıldığı için, Padişah III. Murat’ın 12 Mart 1579 tarihinde bir ferman çıkarttığı ve herkesin evinde, binanın damına kadar uzanabilen merdiven ve bir büyük su fıçısı bulundurmaya mecbur tuttuğu bilinir. Yine aynı dönemde bir yangın vukuunda bütün aile çevresinin, Yeniçeriler ve halk yetişinceye kadar el birliği ile yangını söndürmeye mecbur edildiği başka bir kanun daha vardır. Yangınlara karşı önlem amaçlı bu fermandan önce Kanuni Sultan Süleyman’ın 1560 yılında, Sultan II. Selim’in ise 1572 yılında ferman yayınladığı tarihi kayıtlarda da mevcut.

1870 yılında yaşanan büyük Beyoğlu yangını sonrasında ortaya çıkan büyük mal ve can kaybı da Osmanlı Devleti’nde sigorta bilincinin doğmasına sebep oldu. Bu yangından sonra ilk kez kentin yangın riskini gösteren haritaların çizimine başlandı. Görüleceği gibi Osmanlı Devleti’nde sigorta bilincinin doğmasına da bir yangın sebep oldu.

Konu yangın risk haritalarının çizilmesine gelmişken 2011 yılında İstanbul için hazırlanan yangın risk haritasından da bahsetmek gerekir. 2011 yılında Türkiye Yangından Korunma Vakfı ile Yangından Korunma Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre İstanbul’da yangın açısından en riskli bölgeler Eminönü, Hocapaşa, Sururi, Tahtakale ve Kapalıçarşı’dır.

Günümüzde de yangınlarla mücadele büyük bir hızla devam ediyor. Geçmişten bugüne yangın söndürme teknolojisinde, yangın güvenlik önlemlerinde ve yönetmeliklerde pek çok gelişme oldu. Tüm bu bileşenlerin doğru ve zamanında kullanımı ile aslında yangınları önlemek bu dönemde çok daha kolay bir hal aldı. Yine de her geçen gün artan sayılarda yangın vakaları ile karşılaşıyoruz. Bu yangınlar sonucunda yaşanan can kayıplarını telafi etme imkanı yok. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka bulunduğumuz yerlerde yangın önlemlerini tam ve eksiksiz almalıyız. Peki yangınlar sonucu karşılaşılan maddi zararları telafi etme imkanımız var mı?

Söz konusu riziko’nun sigortası yoksa ne yazık ki bu zararı da telafi etme imkanımız bulunmuyor. Bilindiği gibi sigorta riskleri önleyen ve karşılaşılacak kötü sonuçları minimuma indirmek için kullanılan en kazançlı yoldur.

Karşılaştığımız birçok yangında riskin gerçekleştiği rizikoların yangın sigortasının olmadığını rakamlar çok net olarak gösteriyor. Verilere göre Türkiye’de 17 milyon 500 bin civarında konut mevcut. 2016 yılı istatistiklerine göre bu konutların sadece 5 milyon 369 bininin sigortası bulunuyor. Diğer bir deyişle yaklaşık 3 konuttan 1’i sigortasız. Ticari tarafta ise ticari ve sınai rizikolar için düzenlenen poliçe sayısı 1 milyon 411 bin civarında. Bu rakam 3 milyonun üzerindeki KOBİ’nin yarısından fazlasının sigortasız olarak faaliyetine devam ettiğini gösteriyor.

Olası bir yangın felaketinde söz konusu değerlerin ekonomik hayattan çekileceğini ve bir daha aynı duruma gelmelerinin çok zaman alacağını unutmamak gerekir.

Son olarak çok kısa bir süre önce yayınlanan 2016 yılı İstanbul İtfaiyesi verilerine baktığımız da son 5 yıl için de konut yangınlarının % 10, fabrika yangınlarının ise % 17 arttığını görüyoruz. Sadece bu rakam bile yangın güvenlik önlemlerini tam ve eksiksiz almanın ve sigorta yaptırmanın önemini gözler önüne seriyor. Tüm bu veriler çerçevesinde biz Generali Sigorta olarak, her zaman söylediğimiz gibi herkese mutlaka sigorta yaptırmalarını öneriyoruz. Sunduğumuz konut, işyeri ve Yangın Sigortası branşındaki ürünlerimizle yaşanması muhtemel kayıplara karşı en üst düzeyde koruma sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın bu ürünlerimize tüm satış kanallarımızdan, her an ve her yerden ulaşmalarını sağlayarak birikimlerini hızlı ve kolay yolla korumalarının önünü açıyoruz.

YORUM EKLE

banner56

banner62

banner81

banner121

banner135

banner63

banner64

banner78

banner120

banner133