Kişisel Bilgiler Banka ve Sigorta Şirketlerine açılamaz...

banner124

497 sıra sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 11'inci maddesinde vermiş olduğumuz önergeyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi adına söz aldım ve bunun üzerine konuşma yapacağım. Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 11'inci madde, kimlik paylaşım sisteminin kullanılmasıyla ilgilidir. Şimdi, kanun çerçevesinde görev yapan kurumlar ve kanunen kamu hizmeti görmekte olan tüzel kişilere, sırasıyla, bankalara, sigortalara ve emeklilik şirketlerine Bakanlık tarafından belirlenecek adrese dayalı bilgilerin paylaşılmasına olanak tanımaktadır. Hâlbuki, biz burada, yüce Mecliste kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bir yasa çıkardık ama öyle görünüyor ki bu madde o korumayı yok eden, hatta, o kanunu ortadan kaldıracak noktada bir düzenleme getiren bir çelişkiyle karşı karşıya kalan bir düzenleme olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi, orada genel müdürlük nezdinde Veri Paylaşım Kurulunun oluşturulacağı söylense de bu kurulun bu görevi hakkıyla, layıkıyla yapabileceğini hiç zannetmiyorum çünkü kişisel verilerin gizliliği, özel hayatın gizliliği burada tamamen yok edilmiş ve birçok özel bankaya, finans kuruluşuna, sigortalara, emeklilik şirketlerine bile verilebilen bir noktaya getirilmiş bir kişisel veri durumu olacaktır ki kesinlikle bunun kanunda yeri olmaması gerekir, çıkartılmasında fayda vardır diye belirtmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, esasen bu düzenlemenin can alıcı noktası 6'ncı maddedir, her ne kadar burada geçmişse de bunun üzerine de birkaç söz söylemek istiyorum. Özellikle, 6'ncı maddede il ve ilçe müftülüklerine verilen nikâh yetkisinin gerçekten hem Anayasa'mızın 174'üncü maddesine hem de Medeni Kanunu'muza aykırı bir düzenleme olduğunu açıkça belirtmek istiyorum. Hatta, öyle ki kanunun genel gerekçesine baktığımda genel gerekçede bile hizmetlerin hızlı yürütülmesi ve kolaylaştırılması gibi bir genel gerekçe konulmuş hâlbuki burada bir zorluk yok, nikâh memurları çok rahatlıkla vatandaşın işlemlerini çok iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde yapıyorlar. Maddenin gerekçesine baktım, okuyorum, hiçbir gerekçeye yer verilmeden madde geçiştirilmiştir. Demek ki bu maddenin konulmasının bir anlamı, bir faydası, bir gerekçesi ortada yok Sayın Bakan. O nedenle, bu maddeyi niye koydunuz, onu anlamakta zorluk çektiğimizi belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bunları dinî nikâha karşı olduğum için söylemiyorum ama bu tür düzenlemenin gerçekten toplumda yeni bir ayrıştırmaya ve insanlar arasında ikilik yaratmaya, farklı farklı yapıların, düşüncelerin, ortaya çıkmasına olanak sağlayacak bir düzenleme olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi, evlilik işlemlerinin kolaylaştırılması diyorsunuz, evlilik işlemlerini gerçekten çok kolay bir şekilde vatandaşların yaptığını görüyoruz. Demek ki bu düzenlemeye ihtiyaç yok değerli arkadaşlarım. Şimdi, öyle bir şey yapılıyor ki kanunun içinde genel bir değerlendirme yapılıyor, genel bir düzenleme yapılıyor ama işin içine farklı maddeler konulmak suretiyle sistemi zedeleyen, laikliği ortadan kaldıran, eşitliği ortadan kaldıran, vatandaş arasında ayrımcılık yaratan bir düzenlemeyi ortaya koyuyorsunuz ve burada gerçekten Meclisin onayından bunu geçirmeye çalışıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, ülkenin birliğe, beraberliğe, dayanışmaya, bu tür ayrışmalara sebebiyet verecek bir düzenlemeye kesinlikle ihtiyacı yok. Bunlardan hızla kaçınılarak gerçek anlamda ülkenin önemli sorunlarının üzerinde durulması gerekir diye belirtmek istiyorum.

CHP Milletvekili

Kazım ARSLAN...

Kaynak

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2017, 00:10
YORUM EKLE
banner71
SIRADAKİ HABER

banner56

banner62

banner81

banner121

banner63

banner64

banner78

banner120