banner134

Noterler Birliği'nden Trafik Sigortası kesilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

banner124

Noterler Birliği'nden Trafik Sigortası kesilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.
banner92
banner136

Sosyal Medyada Yer Alan Gerçek Dışı Haberlere İlişkin Açıklama,

​Bilindiği üzere, 06.01.2017 tarih 29940 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 680 Sayılı KHK’nin 61.maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa eklenen “Ek Madde 18” gereğince, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araçların tescil ve sicil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin 2018 yılından itibaren noterlikler eliyle yapılmasına başlanılacaktır.

​2018 yılında yürürlüğe girecek olan yeni uygulama hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik bir takım haberler yayınlandığı ve paylaşıldığı öğrenilmekle, bu hususta açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Şöyle ki; 
Söz konusu haberlerde, araçların zorunlu trafik sigorta poliçelerinin sigorta acenteleri yerine noterler tarafından düzenleneceği böylelikle noterlerin sigortacılık faaliyetlerini de yürüteceğine yer verilmiştir. Bu tip haberler gerçek dışı olup, hali hazırda trafik tescil kuruluşlarınca yerine getirilen araçların tescil ve sicile ilişkin işlemleri 2018 yılından itibaren noterler tarafından yürütülecek ve araç tescil belgeleri noterliklerde düzenlenecektir.

Ayrıca, sosyal medyada yer verilen ve gerçeği yansıtmayan haberlere ilişkin gerek noterlerimizin gerekse meslek kuruluşu olan Birliğimizin bugüne kadar böyle bir düşüncesi ve talebi bulunmadığı gibi, yürütülen çalışmalarımızda ve yapılan temaslarda araçların sigorta işlemlerinin de noterlerce yürütülmesi hususu gündeme getirilmemiştir.

Kaldı ki; 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun birinci maddesi uyarınca “Noterlik bir kamu hizmetidir….” Yanı sıra, Noterlik Kanununda noterlerin bu tip faaliyetleri yürütmesine engel teşkil eden yasal bir düzenlemeye de yer verilmiştir.

Belirtilen kanunun “Noterlik görevi ile birleşmeyen ve noterlerin yapmaktan yasaklı oldukları işler” başlıklı 50.maddesi de buna engel teşkil etmektedir. Zira, belirtilen madde hükmünde noterlerin yapamayacakları işler sayılmış olup, “ticari faaliyetlerde” bulunamayacakları açıkça düzenlenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Kaynak

YORUM EKLE
banner71
SIRADAKİ HABER

banner56

banner62

banner81

banner121

banner135

banner63

banner64

banner78

banner120

banner133