banner437

banner413

banner334

banner441

banner436

banner407

banner409

banner412

banner78

banner440

banner358
banner442

AvivaSA’dan, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırması

Çocuklarının geleceği için, anneler ve birikim yapmayan kesimler daha endişeli

banner345
BES/HAYAT 22.09.2018, 15:46 23.09.2018, 12:21
AvivaSA’dan, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırması
banner346
banner414

AvivaSA tarafından gerçekleştirilen, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı:

  • Anne babaların yüzde 46’sı, çocuklarına iyi bir gelecek hazırladıklarına inanıyorlar. Bu inanç, yüksek sosyo-ekonomik gruptan düşük sosyo-ekonomik gruplara doğru ve çocukların yaşı büyüdükçe kademeli olarak düşüyor.
  • Ticari başarılardan çok; “gerçekleşecek hayallerden” ve “bilimsel başarılardan” gurur duyuluyor.
  • Çocukları için anneler “hayal edilen eğitim”; babalar ise, “iş bulabilecekleri eğitim” diliyor.
  • Eğitim için, aylık ortalama 216 TL, yıllık ortalama ise, 2.196 TL biriktiriliyor.
  • Anne babaların sadece yüzde 20’si eğitim sigortası ürünlerini biliyor
  • Aylık birikim yapan anne babalar arasında BES tercihi öne çıkıyor.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lideri AvivaSA, 15 yaş ve daha küçük çocuğu olan anne babaların, “çocuklarının eğitimiyle ilgili genel düşünceleri” ve “eğitim-birikim, eğitim-sigorta ilişkisini” öğrenmek amacıyla, Yöntem Araştırma Danışmanlık şirketi işbirliğinde, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmasını gerçekleştirdi.

Çocuk cinsiyeti dengesi gözetilerek, 15 yaş altı çocuk sahibi anne babalar ile Türkiye nüfusunu temsil edecek şekilde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kayseri, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Malatya ve Tekirdağ illerinde yapılan araştırmada; CATI yöntemi (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri) kullanıldı. Çalışmada, “Eğitim Kurumu Tercihleri“, Eğitim Dönemleri”, “Eğitim Süresince Çocuklarımızın Başına Gelecek En İyi Şeyler”, “Çocuklarımızın Gurur Duyacakları Başarıları”, “Anne Babaların Eğitimle İlgili Genel Düşünceleri” ve “Eğitim-Birikim-Sigorta İlişkisi” gibi konular araştırıldı.

Fırat Kuruca: “Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına yönelik, “Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası” ürünümüzle çözüm sunuyoruz.”

Araştırmayla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, firma olarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını gözlemleyen ve araştıran müşteri odaklı bir firma olduklarını vurgulayarak, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmamızla, 15 yaşın altında çocuğu olan anne babaların, eğitim konusunda ihtiyaçlarını, eğilimlerini ve düşüncelerini anlamak istedik. Ve ayrıca, çocuklarının eğitim ihtiyaçları için tasarruf ve/veya birikim yapma eğilimlerini gözlemleme fırsatı bulduk.” dedi.

Kuruca, araştırma sonuçlarında ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına yönelik, “Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası” ürünüyle çözüm sunduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Kapsamlı bir Çocuk Paketini de içinde barındıran ürünümüz, Türkiye’nin, risk gerçekleşmezse tüm primlerin geri ödendiği ilk ve tek eğitim ve hayat sigortasıdır. Ürünümüzün Çocuk Paketi içeriğinde, çocuk sağlığı danışmanlığı, pedagog-psikolog danışmanlığı, eğitim koçluğu, kariyer koçluğu, indirimli sosyal aktiviteler, yurtdışı eğitim, indirimli etüt merkezleri, dil kursları, kırtasiye, yayınevi, yaz-kış kamplarında %30’a varan indirim gibi hizmet ve avantajlar yer alıyor.”

Kuruca ayrıca, hem eğitim sigortalarındaki potansiyelin genişletilmesi hem de daha faal hale getirilmesi durumunda, çocuklarımızın eğitimine, sigorta sektöründen de ciddi katkılar sunulacağını sözlerine ekledi.

Anneler “hayal edilen eğitim”; babalar ise, “iş bulabilecekleri eğitim” dedi

Eğitim dönemi boyunca çocuklarının başlarına gelebilecek en iyi şey sorusunu, her 10 anne babadan 3’ünün (yüzde 34), “çocuklarının hayal ettikleri eğitimi alabilmeleri” şeklinde yanıtlaması, önemli bir olgu olarak öne çıktı. Ayrıca, yüzde 22’lik bir grup, “iş bulabileceği bir eğitim almasını” önemserken; yüzde 17’lik bir grup ise, çocuklarının “saygı göreceği bir meslek edinmek üzere eğitim almasını” arzu ediyor. Annelerin daha çok “çocuklarının hayal ettiği eğitim”; babaların ise, “iş bulabilecekleri eğitim” demesi, bir başka önemli ayrıntı oldu. Düşük gelir grubu anne babaların, yüzde 26 oranıyla en çok, “iş bulabileceği bir eğitimi alması” tercihini öne çıkarması dikkat çekti. Yüksek ve orta gelir grubu anne babalar ise sırasıyla, yüzde 37 ve yüzde 38 oranında, “çocuklarının hayal ettikleri eğitim” tercihini öne çıkardılar.

Aylık birikim yapan anne babalar arasında BES tercihi öne çıkıyor.

Araştırmanın, eğitim için birikim yapıp yapmadıkları ve hangi yöntemleri tercih ettikleri bölümünde ise; anne-babaların yüzde 44'ünün, çocuklarının eğitimi için birikim yaptığı sonucunun çıkması, belki de araştırmanın en önemli sonuçlarından birisi oldu. Yüksek gelir grubu ebeveynlerin birikim yapma düzeyi ise, yüzde 56 ile ortalamanın üstünde çıktı. Birikim yapan anne babalar daha çok aylık birikim yapmayı tercih ediyor. Ve aylık birikim yapan anne babalar arasında BES tercihi öne çıkıyor. Tercih edilen diğer alternatifler ise, vadeli ve vadesiz birikim hesabı ve altın hesabı oldu. Aylık ortalama 216 TL, yıllık ortalama ise, 2.196 TL biriktiriyorlar. Yüksek gelir grubunda aylık ortalama birikim 260 TL’ye çıkıyor. Ayrıca anne babaların yüzde 46’sının, çocuklarına iyi bir gelecek hazırladıklarına inanmaları da, bir başka önemli sonuç oldu. Tasarruf/birikim yapanlarda bu oran yüzde 63’e çıkıyor. Bu inanç, yüksek sosyo-ekonomik gruptan düşük sosyo-ekonomik gruplara doğru ve çocukların yaşı büyüdükçe kademeli olarak düşüyor.

Yeni nesil anne-babalar daha duyarlı

Ayrıca, 1-5 yaş arası çocuğu olan anne-babaların birikim yapma düzeyi yüzde 64'e kadar yükseliyor. 10-15 yaş arası çocuğu olan anne-babalarda ise bu oran yüzde 36'ya kadar düşüyor. Eğitim için birikim yapan anne-babaların yüzde 73'ünün tek çocuğu var.

Ayrıca dikkat çekici bir başka sonuç ise, çocuklarının eğitimi için birikim yapmayan ebeveynlerin yüzde 83'ünün, çocuklarının geleceğini güvenceye almak için herhangi bir şey yapmamaları oldu.

Çocukları için birikim yapan anne babaların yüzde 58'i, yapılan birikimin “eğitim amaçlı” kullanımını tercih ediyor. Babaların, gereğinde bu birikimin, evlilik aşamasında kullanılabileceğini annelere göre daha fazla tercih etmesi, ilginç bir ayrıntı olarak öne çıktı. Sonuçlar, çocuk yaşı ve cinsiyeti açısından incelendiğinde, 10-15 yaş çocuğu olan anne babaların, birikimin "iş kurma" amaçlı kullanımını tercih etme düzeyi, daha küçük yaş çocuğu olan ebeveynlere göre yüksek çıktı.

Anneler ve birikim yapmayan kesimler daha endişeli

Yapılan araştırmada, anne babaların yüzde 60’dan fazlasının; “iyi bir eğitim alsa dahi iş bulamaması”, “yabancı dil öğrenememesi”, “okulda alınan eğitimin yeterli gelmemesi”, “özel öğretmenle, kursla desteklemek zorunda kalınması”, “okulda sanat ile ilgili yeterince donanım olmaması” ve “eğitim masraflarını karşılayamamak” gibi konularda endişeli olduğu ortaya çıktı. Annelerin, babalara nazaran daha fazla endişeli olması, bir diğer dikkat çekici bulgu oldu. Ayrıca, birikim yapmayan kesimlerde endişenin arttığı gözlemlendi. Tüm gelir gruplarının en fazla endişe duyduğu konu; “iyi bir eğitim alsa dahi iş bulamaması” oldu.

Anne babalara göre, eğitim sistemimizin daha da geliştirilmesi gerekiyor

Anne babaların, genel olarak eğitim sistemini değerlendirmelerinin istendiği ve daha iyi olması istenen konuların sorulduğu bölümde ise, anne-babaların genel olarak eğitim sisteminin daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünmeleri, araştırmanın bir başka dikkat çeken sonucu oldu. Geliştirilmesi gerektiği düşünülen konular ise; “eğitim sisteminde, çocukların içindeki potansiyelin daha fazla ortaya çıkarılması”, “eğitim kurumlarındaki sosyal aktivitelerin artırılması”, “mesleki eğitime verilen öneminin artırılması”, “ailelere yönelik, eğitim bilinci yerleştirilmesi konusundaki çalışmaların geliştirilmesi” ve “eğitim için ayrılan devlet bütçesinin artırılması” oldu.

Anne babaların sadece yüzde 20’si eğitim sigortası ürünlerini biliyor

Eğitim amaçlı sigorta ürünleri hakkında bilgi düzeyinin öğrenilmesinin amaçlandığı bölümde ise, anne-babaların sadece yüzde 20'sinin eğitim sigortalarını bildiği ortaya çıktı. Ama yeni neslin bu konuda daha bilgili olması da, bir başka dikkat çekici sonuç oldu. Sigorta ürünlerinin bilinirlik düzeyi, yüksek sosyo-ekonomik grupta, metropollerde ve 1-5 yaş arası çocuğu olan anne babalarda daha yüksek çıktı.

Eğitim sigortası ürünlerinden beklentilerin de sorgulandığı araştırmada, anne-babaların, yüzde 90-94 gibi ezici çoğunluğu, “çocuk sağlığı ve pedagog-psikolog danışmanlığı”, “indirimli sosyal aktiviteler”, “indirimli etüt merkezleri ve dil kursları”, “kırtasiye ve yayınevi kampanyalarında indirimler” gibi beklentileri dile getirdiler. Bu beklentileri, yüzde 87 ile “eğitim koçluğu, kariyer koçluğu” ve yüzde 80 ile “yurtdışı eğitimi” takip etti.

Yorumlar (0)
banner358
banner339
banner353
14°
açık
banner348
Günün Anketi Tümü
Sizce Yeni Sitemiz Nasıl Olmuş?
banner443
banner355
banner359
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
banner360
Günün Karikatürü Tümü
banner419

Gelişmelerden Haberdar Olun

@