banner206

banner156

SSK İsteğe bağlı sigorta emeklilik gün sayısı ne kadar...

banner209

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar emekli olabilmek için isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilirler.

SSK İsteğe bağlı sigorta emeklilik gün sayısı ne kadar...
banner199
banner79

Peki, isteğe bağlı sigorta emeklilik gün sayısı ne kadardır? Hepsi ve daha fazlası için haberimize göz atmanız yeterli... İsteğe bağlı sigorta emeklilik şartları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... İsteğe bağlı sigortalılık, 5510 sayılı Kanunun; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir. Bağkur’lu olanlarla aynı şartlarda emekli olabilen isteğe bağlı sigortalılar için emeklilik şartları da aynıdır. Ayrıca şartlara uygunluk gösterilmesi durumunda 3600 gün üzerinden de emekli olabilme hakkı da tanınmıştır. Yani, 8.9.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3.600 gün ve 10 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasının ardından emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu tarihle 30.4.2008 arasında girişi olan kişiler ise 4.500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabilmektedir. 1.5.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için 5.400 gün ve 63 yaşı tamamlaması gerekmektedir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK NEDİR?

Zorunlu sigortalı olmak için aranan şartları taşımayan veya bu şartları sonradan yitirdiği için zorunlu sigortalılık kapsamına giremeyen; ay içerisinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan ya da daha önce sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışması olmayan kişilerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ile genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek suretiyle emeklilik için öngörülen prim ödeme gün sayılarını tamamlamalarına imkan veren sigortalılık türü isteğe bağlı sigortalılık olarak tanımlanmaktadır. 5510 sayılı Yasanın 50.maddesindeki ifadeye göre “İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.”

İsteğe bağlı sigortalılık, 5510 sayılı Kanunun; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİR?

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

a) 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmak,

İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK SİGORTA KOLLARI

Yürürlükteki mevzuata ve var olan kanunlara göre isteğe bağlı emeklilik içerisinde değerlendirilen sigorta kolları şunlardır:

– İsteğe Bağlı Ek 5 Tarım SSK
– İsteğe Bağlı Bağkur (4B)
– Emekli Sandığı İsteğe Bağlı Ödeme Sigortası
– Ev Hanımları İçin İsteğe Bağlı Bağkur

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA EMEKLİLİK GÜN SAYISI

Bağkur’lu olanlarla aynı şartlarda emekli olabilen isteğe bağlı sigortalılar için emeklilik şartları da aynıdır. Ayrıca şartlara uygunluk gösterilmesi durumunda 3600 gün üzerinden de emekli olabilme hakkı da tanınmıştır. Yani, 8.9.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3.600 gün ve 10 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasının ardından emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu tarihle 30.4.2008 arasında girişi olan kişiler ise 4.500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabilmektedir. 1.5.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için 5.400 gün ve 63 yaşı tamamlaması gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

banner208
a) 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunanlar başvuruda bulunabiliyor.

İsteğe bağlı olarak prim ödenebilen sigorta kolları ise şunlardır;

– İsteğe bağlı bağkur (4b),
– İsteğe bağlı Ek 5 tarım sigortası (4a),
– Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta,
– Emekli sandığında belli bir süreyi tamamlayanlar için isteğe bağlı emekli sandığı.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ŞARTLARI

İsteğe bağlı Bağkur (4B)

İsteğe bağlı emeklilik primi ödemenin en kolay yollarından birisi isteğe bağlı bağkurdur. İsteğe bağlı bağkur kapsamında prim ödeyebilmeniz için;

– Herhangi bir işte çalışmıyor olmanız,
– Ziraat odası çiftçilik kaydı, vergi kaydı, şirket ortaklığı kaydı v.s. olmaması,
– Emekli olmamanız gereklidir.

İsteğe bağlı Ek 5 Tarım sigortası

Bu kapsamda ödenen primler 4A yani SSK kapsamında hizmet olarak değerlendirilir. Ek 5 tarım sigortalısı olabilmeniz için;

– Tarım ya da orman işlerinde süreksiz yani mevsimlik, gündelikçi işçi olarak çalışıyor olmanız gereklidir. Eğer tarım işleri ile uğraşmıyorsanız bu sigorta kapsamında prim ödemeyin.

– Herhangi bir işyerinde 4A SSK kapsamında çalışmıyor olmanız ve vergi kaydı, şirket ortaklığı, çiftçilik kaydı gibi kayıtlarınızın olmaması gereklidir.

Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta (4B)

Evde el işi, dantel, örgü, süs eşyası, havlu v.s. gibi ürünleri yapıp satıyorsanız isteğe bağlı sigortalı olabilirsiniz. Ev hanımı sigortası kapsamında prim ödemeniz halinde ödediğiniz primler bağkur hizmeti olarak değerlendirilir. İsteğe bağlı olarak en düşük prim ödenebilecek sigorta kolu ev hanımı isteğe bağlı sigortasıdır. Ev hanımı isteğe bağlı sigortalısı olabilmeniz için;

– Evde el işi, dantel, örgü, süs eşyası v.s. üretip satıyor olmanız,
– Aktif olarak ticari vergi kaydınızın olmaması,
– 4A SSK kapsamında bir işyerinde çalışmıyor olmanız,
– Emekli olmamanız gereklidir.

Emekli sandığı isteğe bağlı iştirakçilik (4C)

Emekli sandığı kapsamında en az 10 yıl çalıştıktan sonra görevden ayrılmanız halinde Kuruma müraacat ederek emekli sandığı kapsamında isteğe bağlı prim ödemeye devam edebilir ve bu kapsamda emekli olabilirsiniz.

Akşam

banner263
YORUM EKLE
banner71
SIRADAKİ HABER

banner56

banner62

banner81

banner213

banner135

banner55

banner78

banner91

banner133