banner437

banner410

banner413

banner334

banner441

banner436

banner407

banner409

banner412

banner78

banner440

banner358
banner465

Allianz Küresel Varlık Raporu’na göre, Türkiye hane halkı varlıkları büyüyor

Bu yıl 8’incisi yayımlanan Allianz Küresel Varlık Raporu, 2016’da yaşanan siyasi çalkantıların global ölçekte bireysel varlıkları etkilemediğini ortaya koydu. Dünya genelinde finansal varlıklar yaklaşık 170 trilyon avroya ulaşarak yeni bir rekora imza attı. En zengin 47. ülke olarak listedeki yerini koruyan Türkiye’de de, hane halkının net finansal varlıkları bölgede görülen en yüksek orana ulaşarak 2016’da yüzde 20,2 büyüdü. Özellikle emeklilik, sigorta varlıklarındaki artış dikkat çekti.

banner345
SİGORTA 19.10.2017, 14:01
Allianz Küresel Varlık Raporu’na göre, Türkiye hane halkı varlıkları büyüyor
banner346
banner414

Dünya genelinde 50’den fazla ülke hane halkının varlık ve borç durumunu mercek altına alan Allianz Küresel Varlık Raporu’nun 8’incisi yayınlandı. 2015’te görülen yüzde 4,7’lik yetersiz büyümeden sonra, 2016’da finansal varlıklar yüzde 7,1’lik artışla krizden önceki ortalamaya yaklaştı. 1 Mayıs-1 Ağustos 2017 tarihleri arasında derlenen verilere göre, tüm dünyada siyasi çalkantılarla dolu geçen 2016’da bireysel varlıkların bu durumdan etkilenmediği gözlenirken, yine dünya genelinde finansal varlıklar yaklaşık 170 trilyon avroya ulaşarak rekor kırdı.

Özellikle sanayileşmiş ülkelerde, hisse senedi piyasalarında yılsonunda görülen yükseliş, geçen sene gösterilen iyi performansta kilit rol oynadı. Geçen seneki varlık büyümesinin neredeyse yüzde 70'i portföylerdeki değişimlerden, yüzde 30'u ise yeni tasarruflardan kaynaklandı. Önceki yılın tam tersi bir durum gözlenirken, yeni tasarrufların değerlendirme şekilleri de şaşırtıcı bir seyir izledi. Özel tasarruf sahipleri bu dönemde aldıklarından daha çok menkul kıymet satışlarıyla dikkat çekti. Bu işlemlerden gelen yeni fonların neredeyse üçte ikisi bankalara yatırılarak rekor kırıldı.

300 milyar avro zarara rağmen para bankada yatıyor

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Allianz Baş Ekonomisti Michael Heise, "Özel yatırımcıların tasarruf davranışları hâlâ daha kararlı bir şekilde riskten kaçınma üzerine kurulu. Geçen birkaç yılda finansal varlıklarda görülen büyümenin ana nedeni, hisse senedi piyasalarının gösterdiği iyi performanstı. Buna rağmen, yeni para sanayileşmiş ülkelerde bile banka hesaplarına yatırılıyor. Bu hesaplar yatırımcılara herhangi bir kazanç sağlamıyor, aksine reel kayıplara yol açıyor: Sadece 2016'da enflasyon nedeniyle yatırımcıların yaklaşık 300 milyar avro zarara uğradığı düşünülüyor. Bu yılki enflasyonun daha yüksek olduğunu düşünürsek bu zararın iki katına çıkabileceğini de öngörebiliriz. Gelişmekte olan piyasalarda da durum pek iç açıcı değil. Bu ülkelerde finansal varlıkların yüzde 20'sinden azının uzun vadeli ve güvenli yatırım ürünlerinde değerlendirildiği tahmin ediliyor. Bu konuda geniş çaplı eylem gerekmektedir. Dijitalleşme, daha iyi yatırım süreçleri için kilit önemde olabilir" ifadesini kullandı.

Türk hane halkı varlıkları yüzde 20,2 büyüdü

2016 yılında Türk hane halkı net finansal varlıkları da bölgede görülen en yüksek orana ulaşarak yüzde 20,2 büyüdü. Küresel çapta ise sadece Tayland ve enflasyonun yüksek seyrettiği Arjantin daha hızlı bir büyüme kaydetti. Raporda, Türkiye'nin durumunda bu sıra dışı büyümenin ‘oldukça normal’ olduğu belirtilerek, “İki yıl önce net varlıklardaki bu artış biraz daha fazlaydı. Bu fevkalade performans iki gelişmeye atfedilebilir: Öncelikle borçlar, üç yıl üst üste yaklaşık yüzde 10 gibi nispeten mütevazı bir artış gösterdi. Çok uzak olmayan geçmişte, borç büyümesi genellikle yüzde 20 ve daha yüksek oranlarda seyretmekteydi. Bunun sonucunda borç oranı Doğu Avrupa'daki AB ülkelerinde görülen yüzde 33'lük ortalamanın bir hayli altında olan yüzde 20'de sabitlendi. Diğer yandan banka mevduatları, menkul kıymetler ve sigorta ve emeklilik varlıklarının oluşturduğu finansal varlıklar çok yüksek oranlarda (2016 yılında yüzde 15,8) büyümeye devam etti. Özellikle sigorta ve emeklilik varlıkları, yüzde 31 gibi bir oran yakalayarak çok hızlı bir büyüme sergiledi. Geçtiğimiz on yılda, sigorta ve emeklilik varlıklarının Türk hane halklarının portföyündeki payı iki katına çıkarak yüzde 7,5'e ulaşmış olsa da bu artış hâlâ daha nispeten düşük bir seviyededir. Öte yandan, banka mevduatlarının yüzde 76'lık payı şaşırtıcı biçimde yüksektir. Bu oran, Doğu Avrupa'daki AB ülkelerinin ortalaması olan yaklaşık yüzde 50'lik seviyenin oldukça üzerindedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye en zengin 47. ülke koltuğunu korudu

Allianz’ın 2016 Küresel Varlık Raporu’nda Türkiye’nin, dünyanın en zengin 47. ülkesi olarak geçen yılki koltuğunu koruduğu görüldü. 2016 yılında İsviçre birincilik koltuğunu çok az bir farkla ABD'ye kaptırdı. Bunun dışında, İskandinavya ve Asya ülkelerinin egemen olduğu listede herhangi bir olağan dışı durum görülmedi. Geçen yıl büyümede yaşanan ivme çoğunlukla, büyümenin iki katına çıkarak yüzde 5,2'ye ulaştığı sanayileşmiş ülkelerden kaynaklandı.

Öte yandan, 2016 yılında Doğu Avrupa'daki finansal varlıklar yüzde 7,9 artarken Asya (Japonya hariç) yüzde 15'lik büyümeyle tartışmasız liderliğini korudu. Özellikle enflasyon da hesaba katıldığında Asya (Japonya hariç) uzun vadeli karşılaştırmada da dominant bölge olmaya devam edecek görünüyor. Geçen on yılda Asya'da (Japonya hariç) kişi başı brüt finansal varlıklar reel olarak yılda yaklaşık yüzde 11 büyüme kaydetti. Diğer iki gelişmekte olan bölge olan Latin Amerika ve Doğu Avrupa ise sadece yüzde 5'lik bir artış yakalanabildi. Yine de bu oran, Batı Avrupa'daki yüzde 1,4'lük artışın ve Kuzey Amerika'daki 2006 yılından beri görülen yüzde 2,1'lik reel büyümenin iki katından daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor. Sonuç olarak 2016 yılında Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Asya (Japonya hariç) küresel brüt finansal varlıkların neredeyse yüzde 23'üne sahipler. Bu pay, son on yılda ikiye katlanmış durumda. Söz konusu bölgelerin son on yılda elde ettiği yüzde 42'lik büyümeye bakıldığında gelişmekte olan piyasaların varlık büyümesine daha da çok katkı sağladığını görülüyor. Ancak bu durum aslen 2006 yılından beri küresel büyümenin neredeyse yüzde 30'unu sırtlayan Çin'den kaynaklanıyor.

Dünyanın borcu, ekonomiden daha hızlı büyüyor

2016'da küresel hane halkı borçları yüzde 5,5 yükselerek 2007'den beri görülen en yüksek büyüme oranına ulaştı. Küresel borç oranı ise yaklaşık yüzde 1 puan artarak yüzde 64,6'ya yükseldi. Farklı bölgelere bakıldığında manzara oldukça fazla değişiklik gösteriyor. Batı ve Doğu Avrupa ile Kuzey Amerika'da büyüme, ılımlı düzeylerden başlayarak biraz hızlandı. Latin Amerika'nın büyümesi ise daha da yavaşladı.

Öte yandan Asya'da (Japonya hariç) borç büyümesi yüzde 4 puanlık keskin bir artış sergileyerek neredeyse yüzde 17'ye ulaştı. Çin'deki hane halkları yüzde 23'lük borç büyümesiyle listenin en tepesine yerleşti. Bu, neredeyse 41 trilyon avroluk borcu ile bölgenin, küresel bireysel borçların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğu anlamına gelmekte. Bu oran on yıl önce yüzde 7'nin altındaydı.

Çin’deki durumun yakın takip altında olduğunu dile getiren raporun yazarlarından Michaela Grimm, "Hane halklarının borç oranı henüz tehlikeli bölgede olmasa da mevcut dinamikler endişe verici. Borç oranı yüzde olarak son beş yılda 17 puanlık ve sadece 2016 yılında yaklaşık 6 puanlık artış sergiledi. Her iki rakam da küresel bağlamda çarpıcı. Karşılaştırma yapılabilmesi için bir örnek vereyim: Büyük finansal krizden beş yıl önce, ABD'deki borç oranı yüzde olarak yaklaşık 20 puan artmıştı. Çinli yetkililer, Çin'in finansal bir krizden muaf olduğunu düşünme hatasına düşmemeliler. Önlemlerin zamanında alınması önem teşkil eder” tespitinde bulundu.

2000 yılından bu yana 600 milyon insan sınıf atladı

Borçlarda görülen sert artışa rağmen, brüt finansal varlıklardan borçların çıkarılmasıyla elde edilen net finansal varlıklar da, 2016'nın sonunda 128,5 trilyon avroya ulaşarak küresel bir rekor kırdı. Diğer bir değişle, bir önceki yıla göre yüzde 7,6'lık bir artış görüldü. Bu oran krizden bu yana gözlemlenen ortalamanın biraz altında kalsa da geçen yılki yüzde 4,8'lik büyümenin hayli üstünde gerçekleşti. Buna karşılık Doğu Avrupa'daki net finansal varlık büyümesi yüzde 9,7'ye geriledi.

2000'li yılların başından itibaren küresel varlık dağılımının gelişmesi özellikle tek bir olguyla açıklanıyor: Küresel orta sınıfta yaşanan aşırı büyüme[1]. Bu kategorideki insanların sayısı, 2000 yılının başında 450 milyonken bugün 1 milyarı aşarak iki katından daha fazla arttı. Orta sınıfa katılan insanların büyük çoğunluğu daha düşük gelirlilerden geldi. 2000 yılından beri yaklaşık 600 milyon insan sınıf atladı. Ancak sınıf atlayan insanların uyruklarına bakıldığına bu kişilerin yüzde 80'ninden fazlasının Çinli ve sadece yüzde 6'sının Doğu Avrupalı olduğunu görülmekte. Bu bağlamda küresel orta sınıfa mensup insanların sayısının artması esasen Çin'in yükselişini yansıtmakta.

Raporda, yeni bir küresel orta sınıf ortaya çıkmış olsa da dünyanın, "adil" bir varlık dağılımının oldukça uzağında olduğuna da işaret edilirken, “İncelediğimiz ülkelerin nüfusunu, kişi başı net finansal varlıkları baz alarak küresel nüfus genelinde onluk segmentlere böldüğümüzde, dünyadaki en zengin yüzde 10'un, net finansal varlıkların yüzde 79'una sahip olduğunu görmekteyiz. Bununla beraber, 2000 yılında en zenginlerin elinde tuttuğu varlıklar yüzde 91'e kadar çıkmıştı“ değerlendirmesine yer verildi.

Fil grafiğinde bu kez hortum yok

Küresel boyutta varlık sınıflarını belirlemek için oluşturulan onluk segmentleri kullanarak küresel nüfusun her segmentindeki gelir büyümesini ortaya koyan "fil grafiği", varlık büyümesine uyarlayarak yeniden çizilebilir hale geldi. Özellikle küresel varlık dağılımının üst orta kısmında yer alan hane halklarının, diğer bir deyişle gelişmekte olan ülkelerdeki orta sınıfın, geçen yıllarda görülen varlık büyümesinden fayda sağladığını görülmekte. Buna karşılık, dağılım piramidinin en üstünde bariz bir fark mevcut. Büyüme, kişi başı en yüksek net finansal varlıklara sahip bireylerin yer aldığı 10. segmentte önemli ölçüde yavaşlıyor.

Allianz Baş Ekonomisti Michael Heise, "Bu grafikte, filin hortumu yok. Gelir durumunun aksine varlıklar, grafiğin en üst noktasında ortasına kıyasla daha yavaş büyüyor. Daha eşit bir varlık dağılımı için bu iyi bir haber. Ancak, hemen dünyanın "adil" bir yer olduğu yanılsamasına kapılmamalıyız. En üst segmentte, kişi başı net finansal varlıkların ortalaması 200 bin avronun üzerinde. Küresel nüfusun en zengin yüzde 1'lik kesiminin ortalama net finansal varlıkları 900 bin avroyu aşıyor. Fakir ve zenginin arasında hâlâ dağlar kadar fark var" diye konuştu.

2016'da ilk 20 ülke

Kişi başı net

finansal varlıklar bakımından

Kişi başı brüt

finansal varlıklar bakımından

Ülke

Avro cinsinden

Önceki yıla göre %

2000 yılı
sıralaması

Ülke

Avro cinsinden

Önceki yıla göre %

2000 yılı
sıralaması

#1 ABD

177.210

5,8

2

#1 İsviçre

268.840

2,4

1

#2 İsviçre

175.720

2,7

1

#2 ABD

221.690

5,1

2

#3 Japonya

96.890

1,8

3

#3 Danimarka

146.490

2,2

7

#4 İsveç

95.050

7,0

14

#4 Hollanda

137.540

6,0

5

#5 Tayvan

92.360

9,6

12

#5 İsveç

136.270

6,6

14

#6 Belçika

92.080

4,3

4

#6 Avustralya

133.010

6,9

13

#7 Singapur

89.570

7,9

15

#7 Kanada

128.510

6,6

8

#8 Hollanda

87.980

9,4

9

#8 Singapur

126.640

5,8

9

#9 Kanada

87.590

7,8

8

#9 Japonya

118.950

1,9

3

#10 Yeni Zelanda

86.030

0,6

7

#10 Birleşik Krallık

116.570

7,3

6

#11 Birleşik Krallık

84.080

8,6

5

#11 Belçika

115.430

4,1

4

#12 Danimarka

81.590

2,8

13

#12 Yeni Zelanda

113.660

2,1

10

#13 İsrail

73.330

5,4

10

#13 Tayvan

111.310

8,7

16

#14 Avustralya

67.390

8,8

19

#14 Norveç

93.640

4,9

20

#15 Fransa

56.040

6,3

11

#15 İsrail

91.830

5,3

18

#16 İtalya

54.530

0,2

6

#16 Fransa

78.840

5,0

12

#17 Avusturya

51.980

2,0

17

#17 İrlanda

77.860

2,4

15

#18 Almanya

49.760

5,2

18

#18 Avusturya

73.160

2,4

19

#19 İrlanda

45.100

6,6

16

#19 Almanya

70.350

4,5

17

#20 Finlandiya

28.650

4,8

20

#20 İtalya

70.130

0,4

11

Araştırmanın tamamı için:

https://www.allianz.com/v_1506419659000/media/economic_research/publications/specials/en/AGWR_17_english.pdf

Hane halklarının varlıklarını ve borçlarını gösteren interaktif dünya haritası için:

https://www.allianz.com/en/economic_research/research_data/interactive-wealth-map

 

[1] Varlık sınıflarının belirlenmesinde kişi başı küresel net finansal varlıklar göz önüne alınmaktadır. 2016 yılında bu, 25.510 avro olarak gerçekleşmiştir. Küresel orta sınıf, küresel ortalamanın yüzde 30'u ve yüzde 180'i arasında varlığa sahip olan tüm bireyleri kapsamaktadır. 2016 yılında küresel orta sınıf için varlık eşik değerleri 7.700 avro ve 45.900 avro olarak belirlenmiştir.

banner362
Yorumlar (0)
banner358
banner339
banner353
24°
az bulutlu
banner348
Günün Anketi Tümü
Sizce Yeni Sitemiz Nasıl Olmuş?
banner443
banner355
banner359
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 30 61
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 30 52
5. Fenerbahçe 31 50
6. Beşiktaş 30 50
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 31 33
13. Denizlispor 31 32
14. Kayserispor 30 31
15. Konyaspor 30 30
16. Malatyaspor 30 29
17. Çaykur Rizespor 30 29
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 33 66
3. Chelsea 34 60
4. Leicester City 34 59
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 34 50
8. Tottenham 33 48
9. Sheffield United 33 48
10. Burnley 33 46
11. Everton 33 44
12. Newcastle 33 43
13. Southampton 33 43
14. Crystal Palace 34 42
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 34 31
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 34 73
3. Atletico Madrid 35 63
4. Sevilla 34 60
5. Villarreal 34 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Valencia 35 50
9. Athletic Bilbao 34 48
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 34 43
13. Real Valladolid 35 39
14. Real Betis 34 38
15. Celta de Vigo 35 36
16. Deportivo Alaves 34 35
17. Eibar 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24
banner360
Günün Karikatürü Tümü
banner419

Gelişmelerden Haberdar Olun

@