banner370

banner406

banner410

banner413

banner334

banner369

banner407

banner409

banner412

banner78

banner358
banner357
banner344

SEİK Başkanı ve TÜSED Dernek Başkanı Sayın Ahmet Nedim ERDEM'in Mesajı

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, SEİK Başkanı ve aynı zamanda TÜSED Dernek Başkanı Sayın Ahmet Nedim ERDEM' in mesajı;

banner345
SİGORTA 09.11.2018, 00:56
SEİK Başkanı ve TÜSED Dernek Başkanı Sayın Ahmet Nedim ERDEM'in Mesajı
banner346
banner414

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

26 Eylül ve 26 Ekim tarihlerinde Ankara'da TOBB Merkezinde üyelerin tamamının katılımı ile İcra Komitemizin 3. ve 4. toplantılarını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tüm gün süren toplantılarda gündemde yer alan maddelerin tamamı titizlikle değerlendirilerek karara bağlanmıştır.

Eylül ayı toplantımızda;

a) Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine ilişkin derneklerimiz ile yaptığımız istişare toplantısında son hali verilen tarife taslağının Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne iletilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, taslak Sigortacılık Genel Müdürlüğüne iletilmiş ayrıca, Genel Müdürlük yetkilileri ile 25.10.2018 tarihinde toplantı yapılarak; tarifeden önceki dönem, tarifeden sonraki dönem ve tarifenin aksayan yönleri ile mevcut tarife çalışmamız hakkındaki rapor yetkililere sunulmuştur.

b) "Ekspertiz raporu ile hasara ilişkin bilgi ve belgelerin, ekspertiz çalışmaları için söz konusu bilgi ve belgelere gereksinim duyan Sigorta Eksperleri ile paylaşılıp paylaşılamayacağı” hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmesine karar verilmiştir. Gerek sigortacılık mevzuatı gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, meslektaşlarımızın cezai müeyyideler ile karşılaşmadan diğer meslektaşına yardımcı olması, sigorta suiistimallerinin ve haksız kazançların engellenerek sektörün gelişimine katkı sağlanması açısından son derece önemli olan bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden, eksper raporlarının eksperlere açık bölümünde resim, evrak ve detaylı içerik paylaşımı konusunda talepte bulunulmuştur.

c) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinin Ek 1. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Danışma Komitesinde, İcra Komitesi Üyesi Sn. Adem İREN'in temsilci olarak görev yapmasına karar verilmiştir. Adem kardeşimiz SBM'deki tüm iş ve işlemlerimizin takipçisi olacaktır. Bu çerçevede, SBM'ye ilişkin talep ve sorunlarınızı Adem Bey'e iletebilirsiniz.

d) Sigorta Eksperliği mesleğinin geliştirilerek daha etkin, sistematik ve verimli biçimde icra edilebilmesini teminen Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası da dahil olmak üzere toplam 7 branşta çalışma komisyonları kurulmuştur. Çalışma komisyonları Sigorta Eksperleri Yönetmeliği ve Genel Şartlar başta olmak üzere ilgili mevzuat çalışmalarına esas teşkil edecek;

· Branşlara göre ekspertiz tanımı, tarifi ile görev ve yetki tanımı,

· Branş ekspertiz uygulama usul ve esasları,

· Branş bazında uygulamadaki sorunlu hususların tespiti ve çözüm önerileri, (gerekçeleri ile birlikte)

· Branş bazında tek tip rapor yazılım örneği - şablonu, yazılım programında yer alması gereken hususlar,

· Eksper havuzundan yapılacak eksper atamalarının usul ve esasları,

· Etik kurallar,

· Ekspertiz başlangıç ve bitiş süreç tanımı,

· Eksper performans kriterleri,

· Ekspertiz standart hasar hesaplama formül ve tekniklerinin belirlenmesi,

hususlarında 9 ana başlıkta çalışmalar yapacaktır. Çalışma Komisyonları, toplantılarına başlamış olup, Komisyon çalışmalarının bu yıl Aralık ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Meydana gelen çalışma sonuçları, siz değerli meslektaşlarımızla yapacağımız toplantılarda değerlendirilecek ve gerekli işlemler İcra Komitemizce neticelendirilecektir.

Mesleğimiz adına faydalı çalışmalar oluşturacaklarına inandığımız bu komisyonların hayırlı olmasını temenni eder, sizlerin belirtilen konularda görüş ve önerilerinizi ilgili çalışma komisyonuna iletilmek üzere sigortacilik@tobb.org.tr adresli e-posta hesabına detaylı şekilde göndermenizi önemle rica ederiz.

Ekim ayı toplantımızda;

a) Eksper olmadığı halde Sigorta Eksperliği ile ilgili konularda Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Listesine kayıtlı olan kişilere ilişkin yapılan tespit ve çalışmaların Adalet Bakanlığına iletilmesine karar verilmiştir. Siz değerli meslektaşlarımızdan da özellikle yanımızda çalışan kişilere ilişkin düzenlediğimiz belge ve tanıtımlarda dikkatli olunmasını, eksper olmayan kişilerin Sigorta Eksperi gibi algılanmamasını teminen gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.

b) Otomotiv servislerinde eksperlere yönelik yapılan tehdit, saldırı, taciz gibi ekspertiz yapılmasını engellemeye yönelik tavır ve hareketleri sergileyen kişi ve kurumlarla ilgili TSB ile ortak bir çalışma yapılması ve çalışma sonuçlarının gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasını teminen Sigortacılık Genel Müdürlüğüne iletilmesi hususunda karar alınmıştır.

c) İcra Komitemize gelen şikayet ve ihbarlar titizlikle incelenmiş, ekspertize ofis çalışanını gönderdiği iddiasına ilişkin olarak bir meslektaşımız hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Disiplin ve Etik Kurallara riayet konusunda tüm meslektaşlarımız ve ofis çalışanlarının gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz.

İcra Komitesi toplantılarımızın yanı sıra mesleğe ilişkin çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. SEİK'in en temel amacı; sizlerden aldığı destek, Kanun ve TOBB'dan aldığı güç ile meslekte köklü revizyonlar yaparak, başlangıç tohumlarını attığımız güçlü yapılanma ve vizyon değişimini gerçekleştirmektir.

Bu amaçla SEİK'in 4 yıllık hedef ve planlarının taslağını kısa, orta ve uzun vadeli olarak oluşturmuş bulunmaktayız. Yapılacak istişare toplantısında bu hedef ve planlamaların son halini oluşturarak gelecek stratejimizi kurgulayacağız.

Sigorta Eksperlerinin gerek suistimal ile mücadele kapsamında, gerekse ekspertiz raporlarının yazımı için geresiniz duyduğumuz sorgulamalarının daha detaylı bir şekilde yapılması ve var olan eksikliklerin giderilmesine yönelik taleplerimizi içeren 25 maddelik detaylı bir rapor SBM'ye iletilmiştir.

Uzun süredir EKSİST Eksper Atama Sisteminde yaşanan aksaklık giderilerek sistem kamuoyu ve meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu konuda varsa aksayan ve/veya eksik olan hususların ivedilikle İcra Komitemize iletilmesini bekliyoruz.

Alternatif Onarım çalışması adı altında bazı sigorta şirketleri tarafından talep edilen ve meslektaşlarımızı zor durumda bırakan uygulamayla ilgili usul ve esasların belirlenmesi, onarımların güvenli ve uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleşmesi hususunda Kara Araçları Çalışma Komisyonu çalışmalarına başlamıştır. Konuya ilişkin görüş ve önerilerinizi Çalışma Komisyonuna iletilmek üzere Komitemize gönderebilirsiniz.

Ayrıca SİSEB (Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu) ile yapılan görüşmelerde Sigorta Suiistimallerine yönelik yapılan çalışmalar hakkında geniş bir bilgi alınmış, birlikte çalışma konusunda taleplerimiz iletilerek bir eylem planı oluşturulması kararlaştırılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gümrük sahalarındaki otomobillerin satış öncesinde ekspertizi konusunda ön mutabakat sağlanmıştır. Bu çerçevede, Ankara Ergazi Gümrük alanında saha ve ekspertiz çalışması yapılmış, ekspertiz işlemine yönelik yeni bir rapor formatı hazırlanmıştır. Ticaret Bakanlığı ile karşılıklı protokol düzenlenmesi ve ücrete ilişkin görüşmeler devam etmekte olup, eksper atamalarının gönüllülük ilkesi çerçevesinde, çalışmak isteyen meslektaşlarımız arasından sıralı atama usulüyle yapılması planlanmaktadır.

4 Ekim 2018 tarihinde Türkiye Sigorta Birliği ziyaret edilerek, Birlik Başkanı Sn. Can Akın ÇAĞLAR ile yapılan görüşmede ortak vizyon oluşturulması ve daha etkin bir çalışma ortamı sağlanması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

İcra Komitemiz, mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın güven ve refah içerisinde faaliyetlerini yürütebilmesi için yapmış olduğu çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Bu zorlu yürüyüşümüzde, sizlerin desteği en büyük motivasyon ve güç kaynağımızdır. Sizin değerli desteğiniz oldukça yılmadan, usanmadan sizlere layık olabilmek adına çalışacağız. Sizlerden gelen her türlü öneri ve eleştiriye her zaman açık olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Bu vesile ile, mesleğini kanun ve kurallara bağlı, özveriyle yapan tüm meslektaşlarıma ve değerli ofis çalışanı arkadaşlarımıza, Çalışma Komitelerinde yer alarak görev kabul eden tüm meslektaşlarıma, ayrıca bizleri bu süreçte yalnız bırakmayarak her türlü desteği sağlayan Sigortacılık Müdürümüz Sayın Mevlüt SÖYLEMEZ ve Sigortacılık Müdürlüğünün değerli personellerine göstermiş oldukları çaba ve mesleğimize katkılarından dolayı şahsım ve İcra Komitem adına teşekkür eder, hep birlikte alacağımız İcra Komitesi kararlarımızın mesleğimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını dilerim.

Saygılarımla,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
                     Başkan
           Ahmet Nedim ERDEM

banner362
Yorumlar (0)
banner358
banner339
banner353
sisli
banner348
Günün Anketi Tümü
Sizce Yeni Sitemiz Nasıl Olmuş?
banner418
banner355
banner359
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 44
2. Başakşehir 22 43
3. Galatasaray 22 42
4. Sivasspor 22 42
5. Alanyaspor 22 39
6. Fenerbahçe 22 38
7. Beşiktaş 22 36
8. Göztepe 21 33
9. Gaziantep FK 22 30
10. Malatyaspor 21 24
11. Gençlerbirliği 22 24
12. Denizlispor 22 24
13. Çaykur Rizespor 21 24
14. Antalyaspor 22 22
15. Konyaspor 22 20
16. Ankaragücü 22 20
17. Kasımpaşa 22 16
18. Kayserispor 22 15
Takımlar O P
1. Hatayspor 22 42
2. Erzurum BB 22 39
3. Bursaspor 22 39
4. Adana Demirspor 22 34
5. Keçiörengücü 22 32
6. Akhisar Bld.Spor 22 32
7. Menemen Belediyespor 22 32
8. Altay 22 31
9. Fatih Karagümrük 22 31
10. Ümraniye 22 29
11. Giresunspor 21 28
12. Balıkesirspor 22 28
13. İstanbulspor 21 26
14. Altınordu 22 24
15. Osmanlıspor 22 18
16. Adanaspor 22 18
17. Eskişehirspor 22 16
18. Boluspor 22 16
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 25 51
3. Leicester City 26 50
4. Chelsea 26 41
5. Tottenham 26 40
6. Sheffield United 26 39
7. M. United 26 38
8. Wolverhampton 26 36
9. Everton 26 36
10. Arsenal 26 34
11. Burnley 26 34
12. Southampton 26 31
13. Newcastle 26 31
14. Crystal Palace 26 30
15. Brighton 26 27
16. Bournemouth 26 26
17. Aston Villa 26 25
18. West Ham 25 24
19. Watford 26 24
20. Norwich City 26 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 24 29
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Celta de Vigo 24 21
18. Mallorca 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19
banner360
banner361
Günün Karikatürü Tümü
banner419

Gelişmelerden Haberdar Olun

@